Hit Counter by Digits

Hymn of Pasay

Pasay Mabuhay Ka!
Composed by: Ofelia San Juan/ Raymond San Juan
Lyrics by: Ivan Grulla

Mabuhay! Lungsod ng Pasay
Perlas ng Kamaynilaan
Hangad ay Kaunlaran
Sa Lahat ng Larangan

Mabuhay! Lungsod ng Pasay
Dungawan ng Sandaigdigan
Ugaling Mapagtanggap
Ng Tunay na Mamamayan

Pasay! Mahal Kong Bayan
Sa Puso'y Nag-iisa
Pasay, Dakilang Bayan
Pasay, Mabuhay Ka!

Ang Lahat ay Makadiyos,
Makabansa, Makatao,
Masipag, at Mapagmahal
Ang Tunay na PasayeƱo

Pasay! Mahal Kong Bayan
Sa Puso'y Nag-iisa
Pasay, Dakilang Bayan
Pasay, Mabuhay Ka!

Pasay! Mahal Kong Bayan
Sa Puso'y Nag-iisa
Pasay, Dakilang Bayan
Pasay, Mabuhay Ka!

Pasay...Mabuhay...Ka!

 

 

Weather Advisory
Business
Jobs & Trainings
Downloads
Pasay Maps

Official Publication
KING SEJONG INSTITUTE, PASAY CITY, PHILIPPINES (Free Korean Language Training)